Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cl0se
5026 2321
Reposted fromkrzysk krzysk viaabove above
cl0se
4657 ed12
cl0se
4622 4574
cl0se
4568 394a
cl0se
jebać leszczy,
z lamusami się nie pieścić,
twarda bania i zaciśnięte pięści,uwalniam instynkt gdy atmosfer się zagęści.
— Hemp Gru
cl0se
'Jestem Bogiem
Uświadom to sobie
Ty też jesteś Bogiem
Tylko wyobraź to sobie"
— Paktofonika <3<3<3
Reposted byzapalkaacoralina993
cl0se
śmierć kurwom i frajerom, wolność ludziom i złodziejom 
cl0se
jebać policje tylko bóg może nas sądzić
cl0se
NIE WYWYŻSZAJ SIĘ, BO MOŻESZ BYĆ PONIŻONY
cl0se
tego szoku nie znać, to jak nie znać własnej matki
— <3
cl0se
9496 6cbc
cl0se
cl0se
czy to świat jest zły, czy Ty?
— WWO
Reposted byzapalkaacoralina993
cl0se
5347 7b66
Reposted fromsummerkiss summerkiss viablondine blondine
cl0se
8597 1533
Reposted fromaneth aneth viablondine blondine
cl0se
5622 4f32
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viablondine blondine
cl0se
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć
— M. Hlasko. (Niezawodny.)
Reposted fromexquisite exquisite viablondine blondine
cl0se
4303 feda
Reposted fromAgnese Agnese viablondine blondine
cl0se
3458 4a74
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakarlaaa karlaaa
cl0se
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl